Kontaktné a fakturačné informácie

TLE s.r.o. - člen THOME Lighting GROUP

Sidlo: Komenského 12, 040 01 Košice, Slovensko
Prevácka: Němcovej 30, 042 18 Košice, Slovensko
Tel: +421 915 467 983
email: info@tle.sk
IČO: 47920645
DIČ: 2024171215
IČ DPH: SK2024171215
číslo účtu: SK7483300000002301165457

Copyright TLE s.r.o. ©2017 www.tle.sk. Všetky práva vyhradené